چند خط تولید در کارخانه شما وجود دارد؟

2023-12-15

در حال حاضر، ما 8 خط تولید، بسته بندی و آزمایش و غیره داریم تا نیازهای سفارشی سازی مشتریان مختلف را برآورده کنیم.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy